Blender & Casanovas i Boråsparken, 2016-04-15 - Beauty in Frames