Casanovas & Kindbergs Falköpingsparken, 2016-01-08 - Beauty in Frames