Sannex & Casanovas Huskvarna Folkets Park, 2016-03-27 - Beauty in Frames