English version below

Waving

Jag gillar dina bilder, får jag ladda ner dem?


Ja, du får ladda ner dem och jag uppmuntrar dig att göra det! Licensen tillåter dig att ladda ner mina bilder och t ex använda dem på Facebook eller andra sociala medier, på blogg eller i tidningen. Det enda jag vill ha som ersättning är att du skriver en länk till Beauty in Frames i bildundertexten.

Om du vill använda bilderna kommersiellt däremot, till exempel på affischer eller annat reklammaterial för ditt event eller din produkt behöver du köpa bilderna med en kommersiell licens.


Dina bilder har inga vattenmärken, är du inte rädd någon stjäl dem?

Vattenmärken är fula. Jag vill inte att ett vattenmärke distraherar dig från att njuta av mina bilder. Om du ladda ner dem för personligt bruk är det inte stöld. Och om du gillar mina bilder, men vill inte lägga pengar på dem, så är det ingen som vinner om jag förstör dem med ett vattenmärke.


Ge mig 5 anledningar varför jag ska köpa dina bilder!

1. Du kommer få bilden i originalstorlek, inte bara som en ganska liten bild som visas normalt.

2. Jag kommer att lägga extra tid att bearbeta bilden så att den är extra-vacker! Med ett hundratal bilder från en tävling kan jag bara spendera några sekunder för varje bild, men om du köper den kommer jag få den att glänsa.

3. Du visar mig aktivt att du gillar mina bilder.

4. Du stödjer mig och mitt företag. Proffsutrustningen för att ta kort på en tävling är dyrt.

5. Du uppmuntrar mig att fortsätta ta vackra bilder på just de eventen som är intresserad av.

Proudly

Your pictures are beautiful, can I download them?


Yes, you can and I encourage you to download my pictures! The license allows you to download them for personal use, such as sharing them on your Facebook or other social media profile. The only thing I want from you in return is that you put a link to Beauty in Frames in the picture comment.

If on the other hand you want to use them commercially, for example on a flyer or other material advertising your event or product, you are required to buy the picture with a commercial license.


The pictures don't have watermarks, are you not afraid somebody will steal them?


Watermarks are ugly. I don't want a watermark to distract you from enjoying my pictures. If you download them for personal use, you are not stealing them. And if you like my pictures, but you just don't want to spend some money on them, nobody wins if they are destroyed by a watermark.


Give me 5 reasons why I should buy your pictures!


1. You will get the original size, not only the quite small version you see by default

2. I will spend some additional time on processing the picture, making it look even more beautiful. With hundreds of images from a competition, I can only spend a few seconds on each of them. If you buy it, I will do my best to make it shine

3. You show me actively that you like my pictures

4. You support me and my company. Having pro-gear to shoot a competition is expensive.

5. You encourage me to continue taking pictures at the events that you are interested in.